Tytuł / Title
OJCOWIE

THE FATHERS

Rok / Year

2019

Technika / Details
  • instalacja wideo
  • wideo installation
  • instalacja dźwiękowa
  • sound installation
  • fotografie (5 zdjęć 15×15 cm, kolor)
  • pictures (5 pictures 15×15 cm, colorful)
Wystawy / Exhibitions
  • Obszary Sztuki, Międzynarodowe Targi Poznańskie, 2019
  • Areas of Art, International Poznań Trades, 2019
  • Terytoria męskości, Galeria Scena Otwarta, Poznań, 2019
  • Territories of Masculinity, Open Stage Gallery, Poznań, 2019
Opis / Description