Tytuł / Title
Puch

The Fluff

Rok / Year

2016

Technika / Details
  • instalacja (pióra, wiatraki)
  • installation (feathers, windmills)
Wystawy / Exhibitions
  • Draw & Go, Muzeum Sztuki Najnowszej MONA Inner Spaces, Poznań, 2016
  • Draw & Go, Museum of Modern Art MONA Inner Spaces, Poznań, 2016
Opis / Description