Tytuł / Title
Sztandar

The Banner

Rok / Year

2019

Technika / Details
  • wideo (30 min., kolor, z dźwiękiem)
  • film (30 min., colorful, with sound)
Wystawy / Exhibitions
  • Obszary Sztuki, Międzynarodowe Targi Poznańskie, 2019
  • Areas of Art, International Poznań Trades, 2019
  • Terytoria męskości, Galeria Scena Otwarta, Poznań, 2019
  • Territories of Masculinity, Open Stage Gallery, Poznań, 2019
Opis / Description