Tytuł / Title
Walc

The Waltz

Rok / Year

2017

Technika / Details
  • instalacja (dwie białe kule, gorące powietrze)
  • installation (two white balls, hot air)
Wystawy / Exhibitions
  • Sen Astronoma, Obserwatorium Astronomiczne w Poznaniu, Poznań, 2017
  • Astronomer’s Dream, Astronomical Observatory in Poznań, Poznań, 2017
  • Konstelacje, Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, Sieraków, 2017-2018
  • Constellations, Opalinski Castle Museum in Sieraków, Sieraków, 2017-2018
Opis / Description

Instalacja „Waltz” odnosi się do najbardziej romantycznego zjawiska, jakie występuje w przestrzeni kosmicznej, czyli do gwiazdy podwójnej. Jest to układ dwóch gwiazd leżących blisko siebie i oddziałujących na siebie grawitacyjnie, przez co krążą wokół wspólnego środka masy.

Praca składa się z dwóch lewitujących styropianowych piłek, które unoszone są przez gorące powietrze, wchodząc ze sobą w ciągłą interakcję.

The installation „Waltz” refers to the most romantic phenomenon that occurs in space – the double star. It is a system of two stars lying close together and interacting gravitatively, which revolves around a common center of mass.
The artwork consists of two levitating polystyrene balls that are lifted by hot air, interacting with each other constantly.