Tytuł / Title
WARKOCZ

THE TRESS

Rok / Year

2019

Technika / Details
  • film (7,5 min., kolor, z dźwiękiem)
  • film (7,5 min., colorful, with sound)
  • obiekt (6 metrowy warkocz wykonany z 120 metrów lin konopnych)
  • object (6 meter tress made of 120 meters of hemp ropes)
Wystawy / Exhibitions
  • Obszary Sztuki, Międzynarodowe Targi Poznańskie, 2019
  • Areas of Art, International Poznań Trades, 2019
  • Terytoria męskości, Galeria Scena Otwarta, Poznań, 2019
  • Territories of Masculinity, Open Stage Gallery, Poznań, 2019
Opis / Description