Tytuł / Title
WORKI BOKSERSKIE

THE PUNCHING BAGS

Rok / Year

2019

Technika / Details
  • obiekty (12 worków bokserskich)
  • objects (12 punching bags)
Wystawy / Exhibitions
  • Obszary Sztuki, Międzynarodowe Targi Poznańskie, 2019
  • Areas of Art, International Poznań Trades, 2019
  • Terytoria męskości, Galeria Scena Otwarta, Poznań, 2019
  • Territories of Masculinity, Open Stage Gallery, Poznań, 2019
Opis / Description