Aleksander Radziszewski

Artysta wizualny, architekt krajobrazu

W 2018 roku obronił z wyróżnieniem dyplom magisterski na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a rok później na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. Laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia oraz dwukrotny laureat konkursu im. Marii Dokowicz na najlepszy magisterski dyplom artystyczny i projektowy. Od  2019 roku pełni funkcję asystenta w Katedrze Interdyscyplinarnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Jest autorem projektów z zakresu architektury krajobrazu oraz instalacji artystycznych, filmów, obiektów i sztuki land art’u.  W swoich pracach artystycznych i projektowych nawiązuje bardzo często do tematów historii i pamięci miejsca.

Stypendia:

2019 – Roche Continents Programme
2018 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia
2017 – Stypendium Rektora UAP dla najlepszych studentów
2016 – Stypendium Rektora UAP dla najlepszych studentów

Nagrody:

2019 – wyróżnienie w VI edycji konkursu na najlepszą teoretyczną pracę magisterską
2019 – Złote Odznaczenie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
2019 – nominacja do konkursu im. Marii Dokowicz na najlepszy dyplom artystyczny
2018 – Złote Odznaczenie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
2018 – wyróżnienie w konkursie im. Marii Dokowicz za najlepszy dyplom projektowy
2018 – nominacja do konkursu im. Marii Dokowicz na najlepszy dyplom projektowy
2017 – laureat konkursu Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Zabytkomania”
2017 – laureat konkursu RE-AKCJE 5
2016 – laureat konkursu RE-AKCJE 4

Wystawy indywidualne:

2019 – LINIA, Galeria Design UAP, Poznań
2019 – Terytoria męskości, Galeria Scena Otwarta, Poznań
2019 – 2237 DNI, Galeria Rotunda, Poznań
2018 – Przenikanie, Galeria Archaios, Poznań

Wystawy zbiorowe:

2019 – Obszary Sztuki, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań
2019 – Sztuka w Podróży, Pol’and’Rock Festival, Kostrzyn nad Odrą
2019 – Neotradycjonalistyczne Reminiscencje, BWA w Pile, Piła
2019 – BIONICS, Galeria Konstärshuset Svavel, Jönköping, Szwecja
2019 – Znane / Nieznane, Galeria Jerzego Piotrowicza, Poznań
2019 – VERSUS, MBWA w Lesznie, Leszno
2018 – Polemika Sztuki, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań
2018 – Nierzeczywiste, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin
2018 – Trzy Pracownie, BWA w Jeleniej Górze
2018 – Archeologia pamięci. Historie wyobrażone, Centrum Kultury Zamek, Poznań
2018 – Archeologia miejsca. Przedmioty wyobrażone, Brama Poznania ICHOT, Poznań
2017 – Podróż, Galeria Zum Pass, Herzberg-Sieber, Niemcy
2017 – Kultura vs. Natura, w ramach Festiwalu Floralia, Imielno
2017 – RE-AKCJE 5, Galeria Promocyjna ASP Kraków
2017 – RE-AKCJE 5, Galeria Atrium UAP, Poznań
2017 – RE-AKCJE 5, Galeria Mała Zbrojownia, Gdańsk
2017 – Konstelacje, Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie
2017 – Sen Astronoma, Obserwatorium Astronomiczne w Poznaniu
2016 – Ecological Art Education, Shanghai Normal Uniwersity, Shanghai, Chiny
2016 – RE-AKCJE 4, Galeria Promocyjna ASP Kraków
2016 – RE-AKCJE 4, Galeria Mała Zbrojownia, Gdańsk
2016 – RE-AKCJE 4, Galeria Aula, Poznań
2016 – Kontekst/Kontekstualizm, Dworzec Główny PKP, Poznań
2015 – Krzyk, Pływalnia Letnia w Poznaniu
2015 – Rzeźba, Dom Plenerowy, Dłużewo
2014 – Ćwiczenia z zachwytu, Ogród Botaniczny w Poznaniu
2014 – Draw&Go, Muzeum Sztuki Najnowszej MONA, Poznań

Visual artist, landscape architect

In 2018 defended MA diploma with distinction at the Architecture and Design Faculty at the University of the Arts in Poznań, and a year later at the Art Education and Curatorial Faculty. Winner of a Minister of Culture and National Heritage Scholarship for outstanding achievements and a two-time nominated to the Maria Dokowicz Competition for the best master’s degree in art and design.
Since 2019, he has been an assistant at the Interdisciplinary Department of the University of the Arts in Poznań.

Author of projects in the field of landscape architecture and art installations, films, objects and land art.

In artistic and design works often refers to the themes of history and the memory of the places.

Scholarships:

2019 – Roche Continents Programme
2018 – Scholarship of the Minister of Culture and National Heritage for outstanding achievements
2017 – UAP Rector’s scholarship for the best students
2016 – UAP Rector’s scholarship for the best students

Awards:

2019 – honorable mention in the 6th edition of the competition for the best theoretical master’s thesis
2019 – Gold Award of the University of the Arts in Poznań
2019 – nomination for the 39th Maria Dokowicz Competition for the best artistic diploma

2018 – Gold Award of the University of the Arts in Poznań
2018 – laureate of the 38th Maria Dokowicz Competition for the best design diploma
2018 – nomination for the 38th Maria Dokowicz Competition for the best design diploma
2017 – laureate of the competition of the National Heritage Institute „Zabytkomania”
2017 – laureate of the RE-AKCJE 5 Competition
2016 – laueate of the RE-AKCJE 4 Competition

Individual exhibitions:

2019 – THE LINE, UAP Design Gallery, Poznań
2019 – Territories of Masculinity, Scena Otwarta Gallery, Poznań

2019 – 2237 DAYS, Rotunda Gallery, Poznań
2018 – The Permeation, Archaios Gallery, Poznań

Group exhibitions:

2019 – Obszary Sztuki, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań
2019 – Sztuka w Podróży, Pol’and’Rock Festival, Kostrzyn nad Odrą
2019 – Neotradycjonalistyczne Reminiscencje, BWA w Pile, Piła
2019 – BIONICS, Galeria Konstärshuset Svavel, Jönköping, Szwecja
2019 – Znane / Nieznane, Galeria Jerzego Piotrowicza, Poznań
2019 – VERSUS, MBWA w Lesznie, Leszno
2018 – Polemika Sztuki, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań
2018 – Nierzeczywiste, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin
2018 – Trzy Pracownie, BWA w Jeleniej Górze
2018 – Archeologia pamięci. Historie wyobrażone, Centrum Kultury Zamek, Poznań
2018 – Archeologia miejsca. Przedmioty wyobrażone, Brama Poznania ICHOT, Poznań
2017 – Podróż, Galeria Zum Pass, Herzberg-Sieber, Niemcy
2017 – Kultura vs. Natura, w ramach Festiwalu Floralia, Imielno
2017 – RE-AKCJE 5, Galeria Promocyjna ASP Kraków
2017 – RE-AKCJE 5, Galeria Atrium UAP, Poznań
2017 – RE-AKCJE 5, Galeria Mała Zbrojownia, Gdańsk
2017 – Konstelacje, Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie
2017 – Sen Astronoma, Obserwatorium Astronomiczne w Poznaniu
2016 – Ecological Art Education, Shanghai Normal Uniwersity, Shanghai, Chiny
2016 – RE-AKCJE 4, Galeria Promocyjna ASP Kraków
2016 – RE-AKCJE 4, Galeria Mała Zbrojownia, Gdańsk
2016 – RE-AKCJE 4, Galeria Aula, Poznań
2016 – Kontekst/Kontekstualizm, Dworzec Główny PKP, Poznań
2015 – Krzyk, Pływalnia Letnia w Poznaniu
2015 – Rzeźba, Dom Plenerowy, Dłużewo
2014 – Ćwiczenia z zachwytu, Ogród Botaniczny w Poznaniu
2014 – Draw&Go, Muzeum Sztuki Najnowszej MONA, Poznań