2237 DNI

2019

„2237 DNI” to projekt prezentujący historię Ireny Lasoty, która ponad 70 lat temu została zesłana na Syberię, historię brutalną i bolesną, jednak przepełnioną czystym pięknem opisywanych miejsc, krajobrazów, wydarzeń i ludzi.

Głównym celem jaki mi towarzyszył była próba rozrysowania trasy tej wieloletniej tułaczki, która trwała łącznie tytułowe 2237 dni, odnalezienie, zarówno w pamięci pani Ireny, jak i na mapach (polskich, pruskich, rosyjskich, kazachskich itd.), wszystkich miejsc, w których się w tym okresie pojawiła. Te, których nie udało mi się zlokalizować, postanowiłem wrysować w własnoręcznie stworzone mapy, będące jedynie moim wyobrażeniem o tych przestrzeniach, interpretacją słów pani Ireny, a co za tym idzie – próbą ich zmaterializowania, chociażby w geście kartograficznym. Całości towarzyszą rysunki miejsc, roślin, przedmiotów, które ściśle wiążą się z każdym miejscem oraz fragmenty opisujących je tekstów. Wszystko zostało zamknięte w formie ponad stu stronicowego albumu/książki.

Album prezentowany jest wraz z instalacją dźwiękową, składającą się z fragmentów nagrań, na których Irena Lasota opowiada swoją historię. Drugim istotnym elementem projektu jest przywołanie najważniejszego atrybutu tej konkretnej podróży, czyli kamieni kolejowych.

Praca ta stanowi zarówno próbę „spisania” i zachowania tej historii, próbę uchwycenia ulotnej pamięci, jak również dookreślenia i zmaterializowania miejsc, których dotyczy, a w konsekwencji – przekazania jej dalej. Projekt ten odnosi się też do prezentowania tego typu historii, stawia pytanie o ich autentyczność, czy – tak jak w tym kontekście – jest ona prawdą historyczną, zniekształconą przez wiele lat opowieścią pani Ireny, czy wreszcie – tylko moją interpretacją jej słów.

Szczegóły


Powiązane


Technika
Instalacja
Wystawy
2237 DNI, Galeria Rotunda, Poznań, 2019
Materiały
Nagranie audio (37 min.),
Tekst (97 str.),
Album (teksty, zdjęcia, rysunki, mapy),
Kamienie kolejowe
Konferencja
Archeologia. Pamięć. Sztuka., Poznań, 2019

WIDOK WYSTAWY

ALBUM (TESKTY, MAPY, RYSUNKI, ZDJĘCIA)

OBIEKTY (KAMIENIE KOLEJOWE)