PUCH

2016

Szczegóły


Powiązane


Technika
Instalacja
Wystawy
Draw & Go, Muzeum Sztuki Najnowszej MONA Inner Spaces, Poznań, 2016
Materiały
Pióra;
Wiatraki