UMBRA

2018

Obiekt „Umbra” to efekt uboczny tradycyjnego wypalania metali, których resztki poddawane wysokiej temperaturze zmieszały się z gliną i stworzyły naturalną bryłę. I choć stanowi niezamierzoną konsekwencję innych działań, w wielu orientacjach badawczych we współczesnej archeologii, szczególnie w archeologii procesualnej, taki odpad bywa podstawą do zrozumienia i zrekonstruowania określonych systemów społeczno-kulturowych. Tak więc peryferyjny wytwór, śmieć, okazuje się tylko pozorny, bowiem gdy następuje pewna konwersja wartości, staje się kluczowym elementem. To przewartościowanie stało się dla nas inspiracją, potrzebą oddania pewnej sprawiedliwości rzeczom na pozór nieważnym, pomijanym a w konsekwencji bardzo często mającym znaczenie fundamentalne.

Szczegóły


Powiązane


Technika
Obiekt
Wystawy
Archeologia miejsca. Przedmioty wyobrażone, Brama Poznania ICHOT, Poznań, 2018
Nierzeczywiste. Przedmioty wyobrażone, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin, 2018-2019
Materiały
Stop metali, drewna i materii roślinnej